MUSIKKTERAPI er for tiden inkludert i et forskningsprosjekt ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus. Forskningsprosjektet CEBA (Chronic fatigue following acute Epstein-Barr virus infection in adolescents) studerer sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon (kyssesyke) og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdommer (12-20 år). I prosjektet tilbys halvparten av ungdommene som fortsatt er utmattet 6 måneder etter akutt EBV-infeksjon et nyutviklet mentalt behandlingsprogram satt sammen av elementer fra kognitiv atferdsterapi og musikkterapi, mens en kontrollgruppe ikke gjennomfører behandlingsprogrammet.

Musikkterapidelen av behandlingsprogrammet er individuelle musikkterapisesjoner som inkluderer musikklytting med fokus på avspenning og visualisering, samt utvikling av personlige spillelister til bruk i dagliglivet. Musikkterapeutisk improvisasjon, sang- og samspill på ulike instrument, og sangskriving er andre metoder som er inkludert i musikkterapiprotokollen.

Behandlingsprogrammet gis gjennom 10 behandlingssesjoner à 90 minutter over en periode på 10 uker, og det undersøkes hvilken effekt dette har på aktivitetsnivå, symptomer og markører for sykdomsaktivitet hos ungdommer som utvikler CFS/ME 6 måneder etter debut av EBV-infeksjon.

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og Personvernombudet. Forskningsgruppen PAEDIA v/ prof. Vegard Bruun Wyller er faglig ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Resultatene vil etter planen publiseres i 2017-2018.

Du kan lese mer om prosjektet på hjemmesidene til Ahus her.