Aktiviteter

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr ulike aktiviteter for å skape variasjon og innhold i sykehushverdagen. Dette er viktig for at våre pasienter skal trives og ha det best mulig under innleggelsen. Klinikken har tilpassede arealer og rekreasjonstilbud for alle aldersgrupper.

En del aktiviteter er faste og i tillegg har vi jevnlig større arrangementer som konserter og teater. Alle som er innlagt eller som har tilknytning til klinikken er velkommen til å delta på større og mindre arrangement og aktiviteter.

Hobbyaktiviteter, lek og spill

På Barne- og ungdomsklinikken er det to ansatte med selvoppnevnt tittel som “lekedamer”. De sørger for at barna får et rikholdig tilbud på lek og aktivitet gjennom hele året.

– Hobbyaktiviteter og forming (perling, strikke/hekle, flette armbånd…)
– Maling og tegning
– Lek og spill
– Kiwanis-dukker
– Baking, for eksempel pepperkaker og lussekatter

Musikkstund

Musikkstund arrangeres to ganger i uken i 4. etasje. Musikkstund er en arena der barn og unge kan delta aktivt og uttrykke seg i musikalsk samspill sammen med musikkterapeut, medpasienter, familie og andre pårørende. Dette er en verdifull sosial møteplass som skaper kontakt mellom pasientene og familiene. Alle er velkommen til å delta på musikkstund, også personalet!

Fortellerstund

Jevnlig arrangeres forteller- og lesestunder. For tiden er det forfatter Tone Ulland som forteller historien om «Søppelbamsen».

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene kommer til oss to ganger i uken, og møter pasientene i barnemottak, på poliklinikken og habiliteringen, samt på klinikkens to sengeposter. Her bidrar de med improvisert lek og moro til stor glede for mange pasienter.

Klovnen Knerten

Klovnen Knerten fremfører et morsomt klovneshow der barna er aktivt deltakende i det som skjer. Dette er en gave fra Barnekreftforeningen.

Trylleshow

Den profesjonelle tryllekunstneren Erling Solland kommer hver måned og holder et magisk trylleshow! Showet er en gave fra Barnekreftforeningen.

Ansiktsmaling

En gave fra Stiftelsen sykehusbarn. Annenhver uke får vi besøk av Kristin fra Rettenogsletten Ansiktsmaling. Hun maler alt fra nydelige sommerfugler til tøffe tigre.

Konserter, markeringer og større arrangement

I sammenheng med høytider og årstider arrangerer vi temakonserter. iBUK bandet bruker å være fast inventar på temakonsertene. Dette er Barne- og ungdomsklinikkens eget husband, bestående av musikkterapeuter og musikalske egne ansatte, deriblant en professor og flere leger. iBUK bandet skaper liv, munterhet og glede for alle tilhørere!

– Høstfest
– Julekonsert
– Februarfestival med karneval
– Sommerfest

I samarbeid med støttespillere kan vi også arrangere større arrangement med innleide artister og aktører.