Musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken

På Barne- og ungdomsklinikken tilbyr vi musikkterapi i form av musikkstunder i fellesareal, til avledning og smertelindring under medisinske prosedyrer, og som individuelle besøk på pasientrom og isolat.

Hva er musikkterapi?


Musikkterapi er en profesjon og et eget fagfelt. Norges musikkhøgskole og Griegakademiet tilbyr mastergradsutdanning i musikkterapi. Begge de to norske utdanningene har forskningssenter og doktorgradsutdanning i musikkterapi.

Musikkterapi som fag er nasjonalt og internasjonalt inne i en kraftig ekspansjonsfase. Det er etablert en solid forskningstradisjon med vekt på evidens, så vel som brukerperspektiv, og nye praksisfelt er under utvikling. Metodisk bruk av musikk og musikkterapi har de siste årene blitt nevnt og anbefalt i flere offentlige styringsdokument, blant annet fra Helsedirektoratet.

 

"Vi sier at det er pasienten som viser vei. Ofte forteller pasientene selv hva de trenger eller ønsker seg, men i mange tilfeller møter vi også dem som ikke har verbalspråk eller som er for dårlige til å uttrykke seg med ord."

Musikkterapeuten er trent i å lese ulike uttrykk i kommunikasjon, som pust, kroppsspråk og lyder. Dette gjør at pasienter med ulike utfordringer og i alle sykdomsfaser kan ha glede og utbytte av musikkterapi.

På barne- og ungdomsklinikken tilbys musikkterapi i form av individuelle besøk på pasientrom og isolat, musikkstunder i fellesareal og som avspenning og smertelindring under medisinske prosedyrer. Sang, improvisasjon og samspill på instrumenter, sangskriving og musikklytting er noe av det man kan gjøre i musikkterapi.

For barn og unge på sykehus bryter musikkterapi opp en hverdag preget av medisiner og passivitet og inviterer til aktiv deltakelse, kreativitet og mestring. Musikken kan hjelpe pasientene å «koble seg på» de friske sidene sine og gi meningsfulle avbrekk fra sykdommen med det den innebærer. Familie, søsken og andre pårørende er viktige støttespillere rundt pasienten. De inviteres ofte til å ta del i musikkterapi hvor de kan dele gode opplevelser og skape positive minner.

Camilla Pedelino Ek
Musikkterapeut og prosjektleder
camilla.pedelino.ek@ahus.no

Camilla har en mastergrad i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole

Catharina Janner
Musikkterapeut
catharina.janner@ahus.no

Catharina har en mastergrad i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole

Marit Humlen
Pedagogisk barnepleier
marit.humlen@ahus.no

Marit er utdannet pedagogisk barnepleier.

Anne-Marie Gregersen
Pedagogisk barnepleier
anne-marie.gregersen@ahus.no

Anne-Marie er utdannet pedagogisk barnepleier.

Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus tar imot barn og unge fra 0-18 år med de fleste typer medisinske og kirurgiske tilstander. Vår hovedoppgave er å utrede og behandle barn og unge på best mulig måte. Avdelingen er blant landets største barne- og ungdomsklinikker.

BUK er lokalisert i egen fløy ved sykehuset, der lokaler og fasiliteter er spesielt tilpasset barn og ungdom. Klinikken består av blant annet en poliklinikk, avdeling for habilitering, avdeling for nyfødte barn og sengepost for inneliggende pasienter. Over 90 % av innleggelsene våre er akuttpasienter som tas imot i eget barnemottak.

Vi har en egen sykehusskole for innlagte barn, og i samarbeid med hjemmeskolen kan skolen vår gir opplæring på grunnskole og videregående nivå, med blant annet basisfagene, kunst og håndverk, musikk, klassens arbeidsplaner og lekser.

Hos oss får barn og ungdom et tilbud som er spesielt tilpasset deres og foreldrenes særegne behov, med høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere vil de gjøre sitt aller beste for at dere opplever møtet med oss som positivt!