Du kan bidra

Musikkterapi og aktivitet på Barne- og ungdomsklinikken finansieres i dag av gavemidler. Midlene gjør at vi kan tilby musikkterapi som behandlingsform. I tillegg brukes de til arrangementer som teater, danseforestillinger og konserter – og til hobbymateriell, premier og leker.

Gaver kan overføres til Barne- og ungdomsklinikkens gavekonto 8601.71.65447
Merk din betaling med musikkterapi- og aktivitets prosjektnummer: 212411

Velg «Betal» i toppmenyen i Vipps og søk opp «Musikkterapi og aktivitet» eller Vippsnummer 77964.

Vippsnummer: 77964

Legg inn beløpet du vil gi og trykk på "Send penger".

Vipps, så er pengene på vei.

Du kan for eksempel gi

250 kr

For dette beløpet kan vi kjøpe inn formingsmateriell.

Du kan for eksempel gi

500 kr

For dette beløpet kan vi gi en time individuell musikkterapi til et barn på isolat.

Du kan for eksempel gi

1000 kr

For dette beløpet kan vi kjøpe inn musikkinstrumenter som trommer og gitar

Større gaver og donasjoner


Bedrifter og enkeltpersoner kan også bidra til langsiktig finansiering av musikkterapitilbudet, eller til å arrangere konserter og aktiviteter med innleide artister. Du velger selv hvor stort beløp du vil støtte med ved å fylle ut skjemaet til høyre. Vi vil deretter sende deg en faktura på det aktuelle beløpet.

Samarbeidspartner


For å kunne videreføre tilbudet om musikkterapi på Barne- og ungdomsklinikken er vi avhengig av gode samarbeidspartnere som støtter oss over en lengre tidsperiode. Dersom du ønsker å bli fast bidragsyter eller samarbeidspartner – ta kontakt med oss på musikkterapi@ahus.no.

Ønsker du å bli fast støttespiller?    Ja Nei